Förmånliga lantbrukslån
Det blir allt vanligare att både lantbrukare och stadsbor äger jord- och skogsbruksfastigheter. Landshypotek erbjuder bottenlån till marknadens mest förmånliga villkor.
– Precis som andra företagare behöver lantbrukare handlingsfrihet för att kunna gardera sig mot det oförutsedda – det kan gälla snabba omställningar, brådskande maskininköp och varierande kapitalflöde. Odlar man till exempel spannmål får man betalt kvartalsvis och kan behöva jämna ut inflödet; därför har vi under 2004 lanserat en ny produkt som vi kallar Flexibelt bottenlån.
Detta säger Jan-Erik Sarvid, som är marknadschef på Landshypotek. Den första landshypoteksföreningen bildades i Skåne 1836 med syftet att förse jordbrukare med krediter mot inteckning i jordbruksfastigheter. Idag är det en rikstäckande koncern som ägs av 52 000 medlemmar genom moderföretaget Landshypotek ekonomisk förening
– Vi är specialister på jord- och skogsbrukets företagarvillkor, och därför kan endast den som äger en jord- eller skogsbruksfastighet låna av oss, berättar Jan-Erik. Vi erbjuder finansiering i form av bottenlån till förmånliga räntor och återbäring – det kan gälla kunder som vill köpa till exempel en hästgård, jaktmarker, skog med mera. De fastigheter vi finansierar måste vara taxerade som jord- eller skogsfastighet.

Tidigare var de flesta kunder aktiva jordbrukare, men på senare år har det blivit allt vanligare att stadsbor äger jordbruks- och skogsfastigheter av olika slag och därmed söker sig till Landshypotek. Många kunder bosätter sig till exempel på landet även om de jobbar kvar i stan; bara i Stockholm är det 50 000 personer som äger någon form av skog, och cirka 10 000 av dessa bor i innerstan. Även generationsskiften är vanliga.
– Oftast behöver våra kunder mer rådgivning än vanliga banklånekunder, det är ju ett större beslut att köpa en hästgård än en villa i en förort, och vi kommer oftast ut till kunden och gör marknads- och platsvärderingar där.

Landshypotek lämnar bottenlån med rörlig eller bunden ränta. Räntan kan bindas i upp till åtta år och amorteringen är flexibel. Förutom de egna produkterna har Landshypotek sedan lång tid ett gemensamt koncept med Länsförsäkringar i form av ”Lantbrukarpaketet”, där medlemmar har möjlighet att välja en paketlösning eller plocka det ur paketet som känns rätt för att finansiera sitt lantbruk till förmånliga villkor. Tillsammans med LRF har Landshypotek dessutom skapat en trygghetsförsäkring i form av låneskyddsförsäkring alternativt livförsäkring för sina medlemmar.

Landshypotek AB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08-4590400


Email:
jan-erik.sarvid@landshypotek.se

Hemsida:
www.landshypotek.se

Adress:
Landshypotek AB
Box 14092
10441 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN